Медіатека

Головна » метеріали » Бібліотека » Матеріали на гендерну тематику

Декларація щодо забезпечення на практиці ґендерної рівністі
[ ] 13.08.2009, 09:11

Рада Європи

Комітет міністрів

 

Декларація щодо забезпечення на практиці ґендерної рівністі

 

(Прийнята Комітетом міністрів 12 травня 2009 року на 119 сесії в Мадриді)

 

Комітет Міністрів Ради Європи

Нагадує, що основною метою Ради Європи є використання та збереження прав людини, демократії та законів, та що всі заходи мають бути спрямовані на реалізацію цієї мети.

Нагадує, що гендерна рівність є невід'ємною частиною прав людини та основних засад демократії.

Нагадує, що ґендерна рівність означає рівне бачення, повноваження, відповідальність та участь як чоловіків, так і жінок у всіх сферах громадського та приватного життя. Гендерна рівність є протилежністю ґендерній нерівності, а не ґендерній різниці.

Нагадує, що стратегія дій має враховувати ґендерні особливості, а також соціальну реальність, на яку вона спрямована, головним чином, що суспільство складається з чоловіків та жінок, які можуть мати різні потреби.

Визнає, що правовий статус жінок покращився, однак після 20 років з часу прийняття Декларації про рівність чоловіків та жінок, для держав учасників Ради Європи все ще залишається проблемою усунення різниці між ґендерною рівністю, що існує насправді та за законом.

 Визнає, що впродовж останніх десяти років нехтували ґендерною перспективою в законодавстві та політиці, а ґендерна рівність була частково або повністю ізольованим питанням.

Визнає важливість залучення чоловіків до досягнення ґендерної рівності.

Шкодує про недостатню залученість жінок до політичного та громадського життя, та про постійну ґендерну дискримінацію жінок у всіх сферах суспільства та на всіх етапах їхнього життя.

Засуджує стійку ґендерну різницю, перешкоди, які трапляються жінкам на їх шляху до вступу та досягнення успіхів на ринку праці, погіршення умов праці, перенавантаження неоплачуваною працею у приватній та соціальній сферах, погіршення життя через економічні проблеми та насильство, сильний ефект бідності для жінок.

Засуджує той факт, що багато жінок зазнають порушень їхніх людських прав, стають жертвами фізичного, психологічного, сексуального насилля, зазнають переслідувань з різних причин, включаючи сексуальне рабство та жорстоке поводження.

Акцентує увагу на тому, що справжня демократія має повністю використовувати компетенцію, знання та творчість як жінок, так і чоловіків для того, щоб створити суспільство з кращими умовами життя для всіх, для чого і була створена Рада Європи.

Закликає країни-члени Ради Європи зробити усе можливе для усунення різниці між рівністю насправді та за законом, а також:

1.     усунути структурні причини силового дисбалансу між чоловіками та жінками у політичних, громадських та економічних процесах на всіх рівнях;

2.     забезпечити економічну незалежність та наділити повноваженнями жінок, гарантуючи, що рівність поважається на ринку праці та у економічному житті. Це стане можливим завдяки усуненню дискримінації в цілому, що є результатом ґендерних стереотипів, га шляхом гарантування однакової оплати за однакову роботу, або за роботу з однаковою цінністю;

3.     взяти до уваги потребу в усуненні існуючих стереотипів шляхом інвестицій в поточну ґендерну організацію в освіті та дослідженнях, включаючи ґендерні дослідження для переконання, що як чоловіки, так і жінки реалізують повною мірою свій економічний та соціальний потенціал;

4.     викорінити порушення честі та людських прав шляхом посилених та ефективних дій, спрямованих на попередження усунення насилля на ґендерній основі над жінками, забезпечити необхідну допомогу та підтримку всім жертвам та покарати злочинців;

5.     реалізувати перспективу ґендерної рівності у владі шляхом забезпечення відкритості, прозорості, участі всіх важливих зацікавлених сторін, а також справжньої відповідальності в процесі досягнення повної ґендерної рівності.

І на додачу до всього цього:

1. Здійснити наступні кроки, які є надзвичайно важливими для усунення перешкод на шляху до досягнення ґендерної рівності:

·       визначити структурні причини нерівності, які впливають на жінок, включаючи жінок, що багаторазово зазнавали різних видів дискримінації, та вжити необхідних соціальних та економічних заходів для їх викорінення;

·       усунути ґендерні стереотипи, відповідальні за використання людських ресурсів, та які є перешкодами для самореалізації чоловіків та жінок; вжити всіх необхідних заходів для вивчення та подолання стереотипів  у навчанні та заохотити професіоналів та акторів до передачі через засоби масової інформації та інформаційний сектор образів чоловіків та жінок, які поважають людські права, включаючи ґендерну рівність;

·       створити умови для безпечного життя у приватній та громадській сферах шляхом попередження та усунення всіх форм насилля над жінками;

·       дати зрозуміти чоловікам та жінкам необхідність викорінити насилля, що є загрозою для миру, безпеки, людських прав та демократії згідно з постановами Ради безпеки ЄС 1325 (2000) та 1820 (2008);

·       вжити необхідних заходів для гарантування рівного розподілу обов'язків між чоловіками та жінками, та створити сприятливі умови для врегулювання приватного та сімейного життя з професійним шляхом забезпечення чесних та збалансованих підстав, беручи до уваги різні ситуації у житті чоловіків та жінок;

·       заохотити чоловіків брати участь в обговоренні та заходах, спрямованих на досягнення ґендерної рівності у всіх сферах життя. 

2. Прискорити досягнення цих цілей, гарантувати видимі політичні зобов'язання шляхом установлення необхідних законних та політичних меж, застосування паралельних стратегій та інноваційних і ефективних методів для того, щоб ґендерну рівність як виклик визнало все суспільство в усіх його секторах та помістило його серед основних процесів по прийняттю рішень та встановленню політики:

·       дотримуватися міжнародних стандартів шляхом прийняття всіх доречних правових документів та їх повного впровадження та моніторингу на державному рівні, особливо тих, що містяться у конвенціях Ради Європи з цього питання, а також у її рекомендаціях;

·        прийняти, здійснити та оцінити політику ґендерної рівності шляхом:

-         прийняття стратегій, планів та програм на різних рівнях у всіх сферах політики;

-         розуміння та подолання перешкод, що заважають досягненню ґендерної рівності;

-         створення цільових груп щодо ефективного впровадження та використання чітких показників для оцінення досягнутих результатів та прогресу;

-         створення або підсилення механізмів моніторингу;

-         регулярно повідомляти Парламент про досягнуті результати та прогрес.

·       прийняти та застосувати необхідну політику та плани дій на  різних рівнях та забезпечити їх належне фінансування; зробити можливим прийняття позитивних дій або спеціальних заходів для досягнення збалансованої співпраці, включаючи представництво жінок та чоловіків  у процесі прийняття рішень в усіх сферах суспільства, зокрема на ринку праці та економічному житті, а також у прийнятті політичних та громадських рішень;

·       прийняти та забезпечити виконання спеціальної ефективної політики та планів дій для попередження та подолання насильства за ознакою статі проти жінок, захистити жертв та покарати злочинців;

·       забезпечити політичну підтримку стратегії поточної організації, включаючи, де необхідно, діюче законодавство або інші документи та необхідні структури для їх координування;

·        ефективно використовувати поточну ґендерну організацію:

-         шляхом прийняття та використання заходів, таких як ґендерний аналіз, деталізована інформація про представників різної статі, оцінка ґендерного впливу;

-         шляхом розвитку знань всіх осіб, хто має до цього відношення, для впровадження поточної ґендерної організації у практиці;

-         шляхом створення показників, метою яких є оцінка їх впливу на розвиток ґендерної рівності.

·   аналізувати використання поточної ґендерної організації через складання ґендерного бюджету для гарантування чіткого розподілу ресурсів між чоловіками та жінками;

·        посилити національні механізми з досягнення ґендерної рівності на найвищому політичному рівні, забезпечити їх ефективну роботу шляхом надання їм чітких наказів, функцій та зобов'язань і забезпечення їм необхідних людських та фінансових ресурсів для повного виконання доручень;

·        підтримувати всі дії, які засуджують дискримінацію жінок та боротися з нерівністю між чоловіками та жінками, включаючи забезпечення існування спеціальних інституційних механізмів, яким дано завдання приймати скарги від окремих осіб та груп людей, які зазнали насилля на ґендерному рівні;

·        створити та підтримувати ґендерні дослідження, включаючи аналітичні дослідження ситуації чоловіків та жінок, їх участь у всіх сферах та на всіх рівнях життя; надавати дані, основані на показаннях очевидців, до уряду та інших установ, що займаються цим питанням, для подальшої оцінки ситуації чоловіків та жінок, контролювати та оцінювати прогрес та продовжувати впроваджувати ґендерні перспективи в усі галузі політики.

3. Обновити зобов'язання для досягнення фактичної та законної рівності чоловіків і жінок як невід'ємної частини прав людини та основного критерію демократії у відповідності до цінностей, які відстоює Рада Європи, та для забезпечення Ради Європи необхідними людськими та фінансовими ресурсами.

4. Запрошувати Генерального секретаря Ради Європи для контролю та оцінки прогресу кожні три роки у процесі виконання політики гендерної рівності країнами-членами Ради Європи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Категория: Матеріали на гендерну тематику | Додав: gender
Переглядів: 1238 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Реєстрація | Вхід ]
Понеділок, 19.03.2018, 08:46
Вітаю Вас Гость

Категорії

Матеріали на гендерну тематику [95]
Дослідницьки роботи студентів [3]
Програми [1]
Публікації [5]

Вхід

Пошук

Партнери


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0