Головна » 2013 » Листопад » 15 » Затверджено Стратегію діяльності Уповноваженого у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні на 2014-2017 роки
Затверджено Стратегію діяльності Уповноваженого у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні на 2014-2017 роки
18:38
Затверджено Стратегію діяльності Уповноваженого у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні на 2014-2017 роки

Сьогодні, 15 листопада 2013 року, наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини затверджено Стратегію діяльності Уповноваженого у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні на 2014-2017 роки.
Стратегію було розроблено на виконання п. 6 ч.1 ст. 3 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», яка однією з цілей парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина Уповноваженим з прав людини визначає «запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод», а також у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України та набрання чинності 04.10.2012 року Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», статтею 10 якого Уповноваженого з прав людини визначено державною інституцією, відповідальною за запобігання та протидію дискримінації.
В основу Стратегії було покладено стандарти, встановлені основними міжнародними та регіональними правовими інструментами в сфері недискримінації, а також роз’ясненнями та практикою відповідних договірних і судових органів.
Також не зважаючи на те, що Україна не є державою-членом Європейського Союзу, євроінтеграційні прагнення держави, зокрема реалізація Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та підготовка до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, обумовлюють необхідність врахування й положень відповідних нормативно-правових документів ЄС при здійсненні діяльності у сфері запобігання та протидії дискримінації. 
Головною метою Стратегії є забезпечення через діяльність Уповноваженого з прав людини ефективного застосування механізмів захисту від дискримінації в Україні та сприяння повазі та дотриманню конституційних принципів рівності та недискримінації.
Стратегією передбачено досягнення таких стратегічних цілей:
1) Відповідність національної нормативно-правової бази та судової практики з питань рівності та недискримінації міжнародним та європейським стандартам;
2) Ефективність системи моніторингу дотримання правових стандартів рівності та недискримінації у діяльності державних органів та осіб приватного права;
3) Ефективність реагування на окремі або системні прояви дискримінації та забезпечення поновлення прав;
4) Ефективність системи просування принципів рівності та недискримінації шляхом інформування та підвищення рівня обізнаності з цього питання;
5) Функціонування стратегічних національних і міжнародних коаліцій для просування принципів рівності та недискримінації.
Реалізуючи Стратегію, Уповноважений приділяє особливу увагу запобіганню та протидії дискримінації осіб або груп осіб, які за їх певними ознаками, зокрема, расою, національною або етнічною приналежністю, релігійними переконаннями, статтю, гендерною ідентичністю, станом здоров’я, дискримінуються в Україні найчастіше. Перелік спеціальних завдань, які визначатимуться на підставі особливості потреб зазначених осіб чи груп осіб, розроблятимуться разом із представниками інститутів громадянського суспільства у щорічних планах на виконання Стратегії.
З метою визначення ступеню досягнення поставлених цілей планується здійснювати щорічний моніторинг виконання Стратегії та оцінювати її ефективність. Оцінка буде проводитись раз на два роки шляхом комплексного аналізу змін та зрушень у стані дотримання, забезпечення та захисту права на рівність та недискримінацію, зокрема таких, що були наслідком реалізації Уповноваженим цієї Стратегії.
Детальніше з текстом Стратегії діяльності Уповноваженого у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні на 2014-2017 роки можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Уповноваженого у розділі «Доступ до публічної інформації».


Утверждена Стратегия деятельности Уполномоченного в сфере предотвращения и противодействия дискриминации в Украине 
на 2014-2017 годы

Сегодня, 15 ноября 2013 года, приказом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утверждена Стратегия деятельности Уполномоченного в сфере предотвращения и противодействия дискриминации в Украине на 2014-2017 годы.
Стратегия была разработана во исполнение п. 6 ч. 1 ст. 3 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», которая одной из целей парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Уполномоченным по правам человека определяет «предотвращение любых форм дискриминации по реализации человеком своих прав и свобод», а также в связи с принятием Верховной Радой Украины и вступлением в силу 04.10.2012 года Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», статьей 10 которого Уполномоченный по правам человека определен государственным институтом, ответственным за предотвращение и противодействие дискриминации.
В основу Стратегии были положены стандарты, установленные основными международными и региональными правовыми инструментами в сфере недискриминации, а также разъяснениями и практикой соответствующих договорных и судебных органов.
Также несмотря на то, что Украина не является государством-членом Европейского Союза, евроинтеграционные стремления государства, в частности реализация Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины и подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, обусловливают необходимость учета и положений соответствующих нормативно-правовых документов ЕС при осуществлении деятельности в сфере предотвращения и противодействия дискриминации.
Главная цель Стратегии – обеспечение через деятельность Уполномоченного по правам человека эффективного применения механизмов защиты от дискриминации в Украине и содействие уважению и соблюдению конституционных принципов равенства и недискриминации.
Стратегией предусмотрено достижение следующих стратегических целей:
1) Соответствие национальной нормативно-правовой базы и судебной практики по вопросам равенства и недискриминации международным и европейским стандартам;
2) Эффективность системы мониторинга соблюдения правовых стандартов равенства и недискриминации в деятельности государственных органов и лиц частного права;
3) Эффективность реагирования на отдельные или системные проявления дискриминации и обеспечение восстановления прав;
4) Эффективность системы продвижения принципов равенства и недискриминации путем информирования и повышения уровня осведомленности по этому вопросу;
5) Использование стратегических национальных и международных коалиций для продвижения принципов равенства и недискриминации.
Реализуя Стратегию, Уполномоченный уделяет особое внимание предотвращению и противодействию дискриминации лиц или групп лиц, которые по их определенным признакам, в частности, раса, национальная или этническая принадлежность, религиозные убеждения, пол, гендерная идентичность, состояние здоровья, дискриминируются в Украине чаще всего. Перечень специальных задач, которые будут определяться на основании особенностей потребностей указанных лиц или групп лиц, будет разрабатываться совместно с представителями институтов гражданского общества в ежегодных планах на выполнение Стратегии.
С целью определения степени достижения поставленных целей планируется осуществлять ежегодный мониторинг выполнения Стратегии и оценивать ее эффективность. Оценка будет проводиться раз в два года путем комплексного анализа изменений и сдвигов в состоянии соблюдения, обеспечения и защиты права на равенство и недискриминацию, в частности таких, которые были следствием реализации Уполномоченным этой Стратегии.
Подробнее с текстом Стратегии деятельности Уполномоченного в сфере предотвращения и противодействия дискриминации в Украине на 2014-2017 годы можно ознакомиться на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Доступ к публичной информации».прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
вул. Інститутська, 21/8
тел.: 253-21-54

https://www.facebook.com/ombudsmanUA

mailto:press@ombudsman.gov.ua


Переглядів: 558 | Додав: tais | Рейтинг: 5.0/1 |
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Реєстрація | Вхід ]
Середа, 21.03.2018, 18:43
Вітаю Вас Гость

Категорії

Новини музею [60]
Акції та звернення [51]
16 днів проти насильства [20]
Всесвітня кампанія
100-річчя 8 березня [7]
Жіночі сторінки історії [10]
календар знаменних та пам’ятних дат
Новини Всеукраїнської мережі Центрів гендерної освіти ВНЗ [46]

Вхід

Календар новин

«  Листопад 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Пошук

Партнери


Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0