Головна » 2013 » Травень » 16 » Відкрите звернення до народних депутатів України VII скликання
Відкрите звернення до народних депутатів України VII скликання
22:00
Якщо Ви підтримуєте це звернення, залиште свій підпис у коментарях
 
Ми, представниці провідних жіночих громадських організацій, які об’єднують тисячі жінок України та опікуються правами жінок, громадські активісти та активістки, небайдужі громадяни та громадянки звертаємо Вашу увагу та висловлюємо глибоке занепокоєння низкою нещодавніх законодавчих ініціатив, які обмежують репродуктивні права громадян України, зокрема права жінок, що матиме наслідком додаткові ризики та загрози  для їхнього здоров’я та життя.
А саме:
 1. Зареєстрований за № 2646-1 від 05.04.2013 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони штучного переривання вагітності (абортів)» (поданий народними депутатами О.М. Сичом, Р.Б. Зеликом, Р.Р. Марцінківим) передбачає повну заборону штучного переривання вагітності за винятком трьох випадків: якщо вагітність несе пряму загрозу життю вагітної жінки; якщо присутні медичні показання щодо патології плоду, несумісної з життям після народження дитини; або якщо в судовому порядку доведені факти зачаття дитини в результаті зґвалтування. Медиків за проведення абортів передбачається карати позбавленням волі на термін від 3 до 7 років. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=46457
 2. Зареєстрований за № 2646 від 28.03.2013 р. Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне переривання вагітності" (поданий народним депутатом В.С. Журавським).  Законопроект закладає колізію - відповідно до якої вагітна жінка, що зробила незаконний аборт може виступати як  злочинцем, так і потерпілою від злочину.
  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=46329
 3. Зареєстрований за № 2823 від 16.04.2013 Закон України Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо врегулювання деяких питань розміщення реклами) поданий народним  депутатом України Пазиняком В.С. передбачає обмеження розміщення реклами, що містить відомості про засоби контрацепції, включаючи презервативи,  лише  спеціалізованими закладами, медичними закладами та аптеками. Даний законопроект фактично забороняє  та перекреслює соціально-просвітницькі та профілактичні програми спрямовані на попередження небезпечних хвороб – СНІДУ, гепатиту С та інших  інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом.
  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=46629
Оперуючи мовою фахової інформації та обґрунтованих фактів, інформуємо Вас про реальний стан речей та застерігаємо про можливі наслідки та загрози таких безвідповідальних ініціатив, які є відкритим порушенням прав людини, принципів соціальної справедливості, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, дискримінацією жінок та позбавлення їх права на репродуктивний вибір та планування сім’ї, що несуть загрозу їхньому здоров’ю та благополуччю.

Зважаючи на досвід інших країн та досвід колишнього СРСР заборона абортів та обмеження доступу до інформації про засоби контрацепції неминуче призводить до:
 • Збільшення випадків небажаної вагітності та, відповідно, збільшення кількості абортів
 • Стрімкого зростання кількості кримінальних абортів
 • Зростання материнської смертності
 • Збільшення випадків каліцтв та подальшого безпліддя жінок
 • Тінізації та криміналізації ринку медичних послуг з переривання небажаної вагітності
 • Найбільшого ризику зазнають найменш захищені жінки – бідні, малоосвічені, ті, що проживають у сільській місцевості та у віддалених районах.
Україна є лідером серед країн Європи за масштабами епідемії ВІЛ/СНІД, темпи поширення якої нарешті вдалося призупинити у 2012 році завдяки цілеспрямованій державній політиці та співпраці багатьох національних та міжнародних організацій. В умовах епідемії ВІЛ/СНІД та гепатиту С обмеження доступу до інформації про способи попередження цих хвороб є неприпустимим та загрозливим для національної безпеки України!

Вирішення проблеми небажаної вагітності та абортів, насамперед, має бути пов’язано з посиленням профілактичних заходів, запровадженням програм статевого виховання, широкою просвітницькою роботою та доступом до сучасних методів планування сім’ї, а не обмеженням доступу до такої інформації.

Автори законопроектів маніпулюють даними щодо впливу законності абортів на демографічну ситуацію в Україні. Демографами доведено, що не аборти, а, економічні негаразди та соціальна незахищеність, висока смертність серед чоловіків працездатного віку, міграція, серцево-судинні захворювання, алкоголізм, наркоманія, швидкі темпи поширення епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу є основними  причинами демографічного спаду в Україні. 

В умовах,  коли майже третина українських громадян живе за межею бідності,  остаточно позбавити жінок доступу до інформації щодо послуг з планування сім’ї та  легальної медичної допомоги у випадку небажаної вагітності, означає змусити їх шукати допомоги у кримінальній площині, що неминуче призведе до каліцтв та материнської смертності, а відповідно і до зниження репродуктивного потенціалу країни.

Наголошуємо, що заборона абортів несе загрозу невиконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері дотримання прав людини, захисту та збереження її репродуктивного здоров’я та прав. Збереження репродуктивного здоров'я нації проголошено Україною одним із пріоритетних напрямків державної політики, що базується на принципах плану дій Міжнародної конференції з народонаселення і розвитку (Каїр, 1994) та спрямований на забезпечення загального доступу до послуг з охорони репродуктивного здоров'я. Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання досягти Цілей розвитку тисячоліття, в тому числі Мети 5 – поліпшення здоров'я матерів та зменшення материнської смертності до 2015 року.

Починаючи з 2010 року розпочато масштабний Національний проект «Нове життя» – нова якість охорони материнства і дитинства, що має на меті посилити перинатальну допомогу, знизити материнську та дитячу смертність.

Логічним продовженням системної та послідовної діяльності Уряду України з виконання ключових ратифікованих міжнародних документів у цій сфері стало ухвалення документів, складених у відповідності до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та направлених на покращення стану репродуктивного здоров’я населення України, зниження рівня материнської смертності, кількості абортів і післяабортних ускладнень. Зокрема, було розроблено та ухвалено Національну програму «Планування сім’ї» (1995-2000), Національну програму «Репродуктивне здоров’я 2001-2005», а 26 грудня 2006 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено Національну програму «Репродуктивне здоров'я нації» до 2015 року. Результатом її виконання стало створення в Україні потужної служби планування сім’ї, завдяки чіткій організації роботи якої вдалося суттєво вплинути на зниження кількості абортів в країні.

Офіційні статистичні дані свідчать про неухильне, у 6-7 разів, зменшення кількості абортів за останні 20 років. На тлі зниження частоти абортів у жінок репродуктивного віку частота пологів має стійку тенденцію до зростання. Починаючи з 2001 року, частота пологів перевищує частоту абортів, у 2012 році кількість пологів склала 511 760, загальна кількість  переривань вагітності - 141396, серед них питома вага  небажаної вагітності (аборти легальні за бажанням жінки) складає лише 62,4%, інші випадки це самовільні аборти, або переривання вагітності здійснене за медичними показаннями.
 
Сьогодні, на тлі стабільної тенденції до зменшення кількості абортів відбуваються позитивні зміни у зменшенні кількості позалікарняних абортів, зменшення кількості випадків материнської смертності внаслідок аборту,  що свідчить про наявну доступність  цієї послуги в закладах охорони здоров’я. Незважаючи на те, що кількість абортів в Україні щороку зменшується, цей показник все ще залишається високим в Україні (12,36 абортів на 1000 жінок репродуктивного віку) порівняно з іншими країнами Західної Європи (≈6,0 абортів на 1,000 жінок).
 
Збереження репродуктивного здоров’я нації залежить від системної та послідовної державної політики в галузі охорони здоров’я - удосконалення законодавчої бази, забезпечення якісної медичної допомоги, підвищення кваліфікації медичного персоналу, модернізації клінік та забезпечення їх сучасним обладнанням, покращення доступу людей до інформації про сучасні засоби контрацепції як ефективного та цивілізованого методу планування сім’ї та попередження небажаної вагітності. Легальна, безпечна та доступна процедура переривання небажаної вагітності, як крайнього заходу, має бути невід’ємним елементом профілактики небезпечних та кримінальних абортів в Україні, а також правом жінки  отримати кваліфіковану медичну допомогу у випадку небажаної вагітності, з мінімальними ускладненнями та збереженням репродуктивної функції.
 
Закликаємо вас, незважаючи на партійні та політичні протиріччя,  об’єднатися, щоб не допустити ухвалення рішень, які порушують репродуктивні права, а також загрожують благополуччю, здоров’ю та життю українських громадян.
 
З повагою:
 
Підтримуємо!
1. Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху;
2.Світлана Дубина, Голова правління, Вінницька громадська організація  ІПЦ "ВІСЬ";
3. Марина Говорухіна, УГСПЛ;
4. Юлія Савельєва, Гендерна агенція консультації та інформації;
5.Андрій Кравчук, Центр "Наш світ";
6. Юлія Королевська, БДПУ;
7. Тетяна Дороніна, КГПІ ДВНЗ "КНУ";
8. Галина Фесенко, ХМО ВЖТ ім. О. Теліги;
9. Кримський правозахисний центр "Дія";
10. Маріана Євсюкова, адвокат;
11. Тамара Бугаєць, адвокат;
12. Катерина Черепаха;
13. Андрій Федосов;
14. Альона Матвійчук, ВОГО " Центр правової допомоги";
15. Роман Подолян, підприємець, м. Киів;
16. Аліна Ярославська;
17. Наталія Нагорна;
18. Дмитро Мартиненко;
19. Ірина Гамбарян;
20. Олена Панченко, БФ "Здоров'я жінки і планування сім'ї";
21. Ліліана Семенюта;
22. Наталія Чермошенцева, викладачка;
23. Оксана Кісь,  Львівський Науково-дослідний центр "Жінка та суспільство";
24. Тетяна Ковеня;  
25. Анна Шаригіна, ГО Харківське Жіноче Об`єднання Сфера;
26. Наталія Монахова, НПУ ім. Драгоманова;  
27. Юлія  Лашина Юлія, старший викладач; 
28. Олег Шведов;
29. Ирина Федорович;  
30. Назарій Боярський;
31. Тетяна Іванова, викладач СумДУ;
32. Олена Остапчук, ЖОМГО "Паритет";
33. Олександр Зинченков, Центр "Наш світ";
34. Олена Овчіннікова, ГО "Нова хвиля для кращого майбутнього";
35. Тетяна Богданова;
36. Євгенія Луценко;
37. Тетяна Червінська, викладачка;
38. Людмила Костенко, Черкаський жіночий центр;
39. Оксана Каличка;
40. Олена Кальницька, ВГО "ВЖЄО "ПК";
41. Ксенія Вознесенська;
42. Олеся Бондар, Украiнський жіночий фонд;
43. Марія Столяренко;
43  Юрій Франк, Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед"
44. Зола Кондур, МБО Ромський жіночий фонд "Чіріклі";
45. Марфа Скорик, Киівський інститут гендерних досліджень;
46. Наталія Козир, БФ "Розвиток";
47. Віта Кузменко;
48. Тетяна Іваніна, ПООЛСПУ;
49. Елла Петренко, Білозерський МЦРР;
50. Тетяна Голованова, ДВНЗ "ЗНУ";
51. Тетяна Скляренко, викладачка;
52. Світлана Євченко;
53. Тетяна Чернецька;
54. Юлія Россінська, економіст;
55. Софія Котова-Олійник;
56. Лариса Колос;
57. Ірина Конченкова;
58. Тетяна Мараховська;
59. Юлія Кобікова;
60. Олена Васильченко;
61. Ірина Скринник;
62. Наталя Грабар;
63. Галина Єрко;
64. Ірина Ковальчук;
65. Алла Ільїна;
64. Юлія Стребкова;
65. Юліана Дьоміна;
66. Олена Панченко;
67. Тетяна Мараховська;
68. Ганна Григорішин, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; 
69. Тамара Клочко;
70. Тамара Огородова;
71. Валентина Бондаровська, ВГО "РОЗРАДА";
72. Елла Ламах, ВГО Центр - Розвиток демократії;
73. Артем Титаренко;
74. Олена Саннікова, Дніпропетровськ;
75. Ганна Василівна Драна; 
76.  Олеся Науменко; 
77. Ганна Мироненко;
78. Ася Циганкова; 
79. Олена Костюк;
80. Оксана Музиченко;
81. Ирина Васильева;
82. Наталія Дубчак;
83. Ксенія Пивоварська;
84. Елена Чувашева;
85. Ганна Гриценко;
86. Ольга Григоренк;
87. Ольга Масько;
88. Ірена Яросевич;
89. Тетяна Болотіна;
90. Mary Mycio;
91. Катерина Оніщенко;
92. Наталія Ісаєва;
93. Наталія Каплун;
94. Євгеній Ройко;
95. Ірина Халупа;
96. Марія Ульянова;
97. Ірина Лашкевич;
98. Бф "Пусть твоё сердце бьётся";
99. Олена Пошва;
100. Олена Цукерман;
101. КОВ БО "Всеукраїнська Ліга "Легалайф"
102. Gina Horst, Belgium;
103. Олена Приймак;
104. Жанна Чичкова;
105. Олена Ар'єва;
106. Денис Савченко
Категория: Акції та звернення | Переглядів: 4151 | Додав: dvm | Рейтинг: 5.0/12 |
Всього коментарів: 951 2 3 ... 9 10 »
avatar
1
підтримую
avatar
2
Підтримую! забоона абортів - намагання вирішити демографічну ситуацію виключно за рахунок жінок
avatar
3
угу. конечно. а вы сперва, дорогие депутаты, отрастите матку, потом родите, за свой собственный счет, без помощи государства а потом, получите пособие от государства и на него живите. вот тогда, лет через пять, поговорим о запрете абортов.
подписываюсь под обращением.
avatar
4
Підтримую!
avatar
5
Підтримую!
avatar
6
Підтримую
avatar
7
Підтримую.
avatar
8
Підтримую звернення!
avatar
9
Поддерживаю!
avatar
10
Підтримую
1-10 11-20 21-30 ... 81-90 91-95
avatar
Середа, 21.04.2021, 13:37
Вітаю Вас Гость

Категорії

Новини музею [64]
Акції та звернення [60]
16 днів проти насильства [21]
Всесвітня кампанія
100-річчя 8 березня [7]
Жіночі сторінки історії [10]
календар знаменних та пам’ятних дат
Новини Всеукраїнської мережі Центрів гендерної освіти ВНЗ [46]

Вхід

Календар новин

«  Травень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Пошук

Партнери


Онлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0